Müzik Terimleri Sözlüğü

lokmer 7 Ocak, 2014 - 23:02
İçerik Türü: 

A
akort: Tellerin istenen frekansa uyumlanması.
aşık: Saz şairi.
ayak : Halk müziğinde dizi, yürüyüş ve genel müzikal çatıyı ifade eden terim.

B
bar: Erlik, yiğiüik simgesi olarak görülen bir tür halk dansı.
bozlak : Birçok bölgede görülmekle birlikte, özellikle İç Anadolu ve Güney Anadolu'da, Toroslar'da yaygın olan Avşar ve Türkmen oymaklarına ait bir uzun hava türü.
bozuk düzen : Bir tür bağlama akordu.

D
divan : Divan çağı ozanlarının koşuklarını belli bir düzene göre sıraladıklan yapıt.
düzen: Akort.

K
koşma : Saz ozanlarının, on birli (6+5 ya da 4+4+3) hece ölçüsüyle sevgi ve doğa üzerine, sazla birlikte söyledikleri içsel koşuk.

M
makam : Türk müziğinde bir şarkının işleniş biçimi.
mızrap : Tezene.
müstezat: Halk müziğinde kullanılan bir çeşit dizi ve düzene verilen ad.

O
oratoryo: Oratoryo, genellikle kutsal konulu bir oyun metni üstüne çalgı müziği eşliğinde söylenmek için bestelenmiş ses müziği.
oyun havası : Kendine ait bir oyunu olan Türk halk müziği biçimlerinden biri.

P
perde: Bağlamada nota yerlerini belirleyen misinadan yapılmış aparat.

R
repertuvar: Dinleti programı, çalışmak için elde bulunan yapıtlar.
resital: Bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser.

S
serenler: Burdur ili ve yöresine ait özel tezene vuruşu, başparmak boğması, kıvrak ve özel figürlerle yere çift diz vuruşu yapılarak oynanan değişik bir zeybek türüdür.
sipsi: Nefesli bir halk çalgısı.

T
tarz : Ediş, oluş, yapış, davranış biçimi, özelliği, (bir kimsenin) kendine özgü anlatım biçimi, biçim, yol, (güzel sanatlarda) biçem.
tambura : Bağlama ailesinden bir çalgı,
tavır : Bir üsluba özgü çalış biçimi.
tezene : İlk olarak kiraz ağacının kabuğundan, daha sonra plastikten imal edilen bağlama çalmada kullanılan yardımcı araç.
tuşe: Bağlamada tellerin bulunduğu sapın ön kısmı.

U-Ü
üslup : Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği ya da bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil.
Üvertür: Bir çeşit çalgı müziği.

Y
yonga : Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga veya yontulmuş küçük odun parçalan, talaş.

Z
zeybek : Ege yöresine özgü bir müzik veya oyun türü.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
Projeleriniz için neodyum mıknatıs tedarik merkezi